Allmänna Villkor

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan Swappa och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäller i de situationer där Swappa agerar som säljare.
Swappa Nordic AB / 559234-3593 är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen Swappa.se. Produkterna som säljs av Swappa är begagnade, om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Villkoren uppdaterades senast 2020-10-19 och gäller tillsvidare.
Swappa förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela Köparen om ändringarna inte innebär att det materiella förhållandet mellan parterna påverkas. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

Kunder och dataskydd

Swappa säljer produkter till privatpersoner som har fyllt 18 år och till minderåriga som har skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare (nedan kallade ”Konsumenter”) Försäljningsavtalet regleras huvudsakligen av dessa villkor. Dessutom ska konsumentköplagen (1990:932) tillämpas vid försäljning av varor till Konsumenter och köplagen (1990:931) vid försäljning av varor till Företag.

Konsumenter  är skyldiga att bifoga informationen Swappa efterfrågar vid sitt köp. För Konsumenter ska denna information minst innehålla namn, adress, telefonnummer och e-post.

Alla bedrägeriförsök polisanmäls och vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.
Samtliga priser i butiken är inklusive 25% svensk moms och är angivna i svenska kronor (SEK). På handel med begagnad elektronik kan det på vissa produkter tillämpas marginalskatteförfarande. Butikspriserna gäller om ingen annan överenskommelse är gjord. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning, beroende på valutakurser, portokostnader, omkostnader etc.
På vissa produkter finns det information om vad dessa passar till, detta är endast en rekommendation utifrån t.ex. bruksanvisningar, storlekstabeller m.m. Swappa tar inget ansvar för att dessa produkter passar just din enhet.

Produkter och Prissättning

Priserna angivna är inklusive moms då lagen så föreskriver. På handel med begagnad elektronik tillämpas marginalskatteförfarandet. Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas, skickas produkter som beställts på Swappa till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen. Konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick.

Betalningsmetoder och betalningsvillkor

Betalningsmetoder och betalningsvillkor tillhandahålls och regleras av Klarna Bank AB Org: 556737-0431.

Användarvillkoren för Klarna Checkout återfinns här. Klarna Checkout är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till Swappas webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Klarna Checkout, varpå den i ett andra steg överförs säkert och snabbt till Swappa.

Leveransätt

Hanteringen av en beställning tar i genomsnitt 0−1 arbetsdagar efter att en automatisk beställningsbekräftelse skickats. Frakten tar i regel 1−3 arbetsdagar. Du kan hämta ut dit paket vid närmsta Postnord eller DHL-ombud.
Konsumenten har returrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Returneringar som gäller företagskunder avtalas från fall till fall.

Vid försändelser som ej blir uthämtade hos postombudet (normalt efter 14 dagar går det i retur) så kommer försändelsen att skickas tillbaka till oss. Det medför extra kostnader och därför debiteras 250kr som skickas på en separat faktura.

Skulle Köparen upptäcka att leveransen har skadats eller saknas åligger det Köparen att omgående (inom 48h) kontakta Swappa via e-post och utförligt beskriva skadan samt dokumentera skadorna genom fotografering. Är skadan redan upptäckt vid upphämtningstillfället så ska paketet reklameras direkt på plats hos ombudet.

Returpolicy

I enlighet med (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) har Köparen (ifall denna är Konsument) 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från den dag då Köparen mottar produkten. För att åberopa ångerrätten måste Köparen meddela Swappa via e-post om att Köparen vill häva köpet. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet informerar Swappa Köparen om hur denne går till väga för att returnera produkten.

För tillfället är returer gratis och försändelsen måste skickas med våra förbetalda fraktsedlar som skickas till din e-post vid skapandet av ett returärende. Produkten anses vara skickad samma datum som försändelsen skickas med vår förbetalda returfraktsedel.

Returnerade produkter måste vara i samma skick som de befann sig i när de skickades till Köparen, med andra ord får Köparen inte använda produkten. Om produkten har använts av kunden, debiterar Swappa kostnader för ominstallation. Installationskostnader är för närvarande 200 SEK för mobila enheter. Vidare är Köparen även ansvarig för eventuella avvikelser i produktens skick samt den värdeminskning som orsakas medan Köparen har produkten i sin besittning. Eventuell värdeminskning dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen. Tillbehör som till exempel SIM-kort eller skärmskydd måste tas bort innan produkten returneras. ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) måste avaktiveras innan produkten returneras. Produkten som returneras måste vara förpackad på samma sätt som den var vid leveransen och inga klistermärken/dekaler eller annat får fästas på förpackningen. Skulle produkten returneras med bristande emballage eller vara felaktigt paketerad, är Köparen ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår.

Ångerrätt

Om du väljer att nyttja din ångerrätt kommer Swappa att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem även leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att nyttja ångerrätten, förutsatt att ni returnerat varan till oss i det skick ni mottagit den i. Swappa får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig. Kund ansvarar för att denne får ett kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget. Kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget måste kunna uppvisas på begäran av Swappa.

Ni kan meddela om er önskan om att nyttja er ångerrätt per telefon
+46 760 28 24 88 och eller kontakta oss genom kontaktformulär. Om ni istället vill använda er Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten så kan ni ta del av denna på www.konsumentverket.se.

Garantins materiella omfattning

Snabb service: Arbetet med garantiärenden påbörjas inom 1-3 arbetsdagar från dess att produkten mottagits av vår servicepartner MobilCare.se som är certifierad Apple tekniker.
Fri undersökning av skada. Alla våra kunder får en gratis bedömning av skador oberoende av om telefonen ifråga omfattas av Swappas felansvar eller inte.
Kostnadsfritt byte av enheten. Ifall vi av någon orsak inte kan reparera telefonen får du en ny motsvarande telefon i utbyte.

Swappa ansvarar inte för defekter/fel som uppstår på grund av Köparens vårdslöshet. Defekter/fel som inte omfattas av garantin kan till exempel vara skada som uppstått genom en olycka, att produkten hanteras/används på ett icke ändamålsenligt sätt eller att produkten på annat sätt hanteras oaktsamt.

Swappas Garanti

Swappa lämnar 12 månaders Garanti på alla telefoner. Alla fel som omfattas av Swappas Garanti kommer att repareras av MobilCare.se
Dessa garantivillkor anger separat i vilka fall Swappa Garanti inte gäller och de delar av en telefon som inte omfattas av Swappa Garanti.

Swappa Garanti gäller i 12 månader räknat från inköpsdatumet. Garantiperioden för telefonens batteri är begränsad till 12 månader från och med inköpsdatumet. Du är skyldig att informera dig om dessa garantivillkor för telefonen innan du börjar använda telefonen.

  • Garantin täcker inte batterier
  • Garantin täcker inte programvarufel
  • Garantin omfattar inte avlägsnande av skadliga program eller virus
  • Garantin gäller inte ifall Köparen ”öppnat” enheten genom att skruva upp och/eller ta isär enheten.
  • Garantin gäller inte ifall produkten skadas under frakten och skadan beror på Köparens oaktsamhet. Förpackningen som används för leveransen måste vara oskadad och ordentligt vadderad invändigt.
  • Garanti täcker inte indirekta skador eller ekonomisk förlust som uppstår som ett resultat av att produkten går sönder. Till exempel ansvarar inte Swappa för data som går förlorad.
Fel och defekter

Kunden är skyldig att meddela Swappa om upptäckta defekter/fel som uppdagas i samband med mottagandet av produkten eller så snart som möjligt efter det att en defekt/fel har uppdagats. Reklamationsmeddelandet ska skickas via e-post till oss genom kontaktformulär. Efter att ha meddelat Swappa om defekten/felet och därefter mottagit reklamationsinstruktioner från Swappa ska den defekta produkten utan dröjsmål skickas via post till Swappas aktuella servicepartner (i dagsläget MobilCare.se). Köparen är själv ansvarig för att eventuell data som ska bevaras säkerhetskopieras till en annan enhet. När det kommer till mobila enheter måste Köparen även avaktivera ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) innan produkten levereras till Swappa. Produkten ska levereras utan tillbehör som t.ex. SIM-kort och skärmskydd. Den returnerade produkten måste vara förpackad på samma sätt som den var när den levererades till Köparen.

Detta ska inkluderas i förpackningen när den defekta produkten returneras:

En kopia av orderbekräftelsen/kvittot
Köparens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, email)
Beskrivning av defekten
Alla medföljande tillbehör

Reklamationsmeddelande om defekt/fel

Kunden är skyldig att meddela Swappa om upptäckta defekter/fel via kontaktformulär. eller via post till: MobilCare Sverige AB, Redbergsvägen 36, 416 65 Göteborg. Reklamationsmeddelandet ska skickas dröjsmål efter att defekten/felet har uppdagats.

Tvistlösning

Eventuell tvist mellan Köparen och Swappa löses i första hand genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, kan Köparen (om denne är en konsument) överlämna tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se) för ett opartiskt avgörande.

Innan tvisten hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande bör konsumenten söka vägledning i tvistefrågan genom att kontakta Lokalregisterkontorets konsumentrådgivningstjänst Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se).