Returpolicy

I enlighet med (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) har Köparen (ifall denna är Konsument) 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från den dag då Köparen mottar produkten. För att åberopa ångerrätten måste Köparen meddela Swappa via e-post om att Köparen vill häva köpet. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet informerar Swappa Köparen om hur denne går till väga för att returnera produkten.

För tillfället är returer gratis och försändelsen måste skickas med våra förbetalda fraktsedlar som skickas till din e-post vid skapandet av ett returärende. Produkten anses vara skickad samma datum som försändelsen skickas med vår förbetalda returfraktsedel.

Returnerade produkter måste vara i samma skick som de befann sig i när de skickades till Köparen, med andra ord får Köparen inte använda produkten. Om produkten har använts av kunden, debiterar Swappa kostnader för ominstallation. Installationskostnader är för närvarande 200 SEK för mobila enheter. Vidare är Köparen även ansvarig för eventuella avvikelser i produktens skick samt den värdeminskning som orsakas medan Köparen har produkten i sin besittning. Eventuell värdeminskning dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen. Tillbehör som till exempel SIM-kort eller skärmskydd måste tas bort innan produkten returneras. ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) måste avaktiveras innan produkten returneras. Produkten som returneras måste vara förpackad på samma sätt som den var vid leveransen och inga klistermärken/dekaler eller annat får fästas på förpackningen. Skulle produkten returneras med bristande emballage eller vara felaktigt paketerad, är Köparen ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår.

Ångerrätt

Om du väljer att nyttja din ångerrätt kommer Swappa att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem även leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att nyttja ångerrätten, förutsatt att ni returnerat varan till oss i det skick ni mottagit den i. Swappa får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig. Kund ansvarar för att denne får ett kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget. Kvitto på att varan överlämnats till transportföretaget måste kunna uppvisas på begäran av Swappa.

Ni kan meddela om er önskan om att nyttja er ångerrätt per telefon
+46 760 28 24 88 och eller kontakta oss genom kontaktformulär. Om ni istället vill använda er Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten så kan ni ta del av denna på www.konsumentverket.se.