Så här säljer du din gamla iPhone till Swappa

Börja här
Steg för steg – så går det till
  • Du får ett prisförslag på vår webbsida
  • Om du godkänner prisförslaget kan du välja att skicka in din iPhone med posten eller komma in och lämna den i en av våra butiker.
  • För att sälja telefonen över disk till oss så måste vi ta legitimation.
  • Om du vill skicka in med posten får du först fylla i dina adressuppgifter och ditt kontonummer. Sedan mailar vi dig en förbetald fraktsedel.
  • När vi fått in din iPhone kontrollerar vi att den stämmer överens med uppgifterna som du lämnat på vår webbsida. Efter kontroll betalar vi ut pengarna till ditt bankkonto.
  • Vi kontrollerar alltid alla enheter som säljs till oss för stöldspärr hos polisen. 
  • Du behöver inte skicka med iPhonens original-kartong eller tillbehören som kom med den. Om du ändå skickar med något tillbehör med din iPhone så kommer vi att återvinna det.
  • Om du skickar in telefoner som ditt företag vill sälja så kan vi betala till ert bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Efter utbetalningen får du ett mail med försäljningsunderlag till bokföringen.
Svara på fem enkla frågor gällande skicket på din iPhone och
vi räknar ut en prisuppskattning åt dig.